Assemblea Ampa 15-10-2015

SSEMBLEA AMPA 15-10-2015

Convocatòria especial pares de P3 a les 17h.

Convocatòria resta de pares de 17:30h.

Ordre del dia:

1- Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea del curs 14/15

2- Tancament comptable del curs anterior

3- Presentació de les activitats d’ enguany per Comissions

4- Inversions fetes per l’ Ampa a l’escola i noves aportacions previstes

5- Vocals de curs

6- Roba

7- Precs i preguntes

1. S’inicia la reunió amb una presentació de la constitució i el funcionament de l’ampa als pares i mares de P3 assistents a la reunió. Se’ls explica el calendari del curs seguint les activitats de l’escola en les que l’ampa participa.

Posteriorment s’incorporen la resta de pares i mares i es passa al següent punt de l’ordre del dia.

2. Es llegeix i s’aprova l’acta de la reunió del 28/04/2015.

3. S’explica als assistents que no es poden presentar les comptes del curs 14/15 en aquesta reunió pel següent motiu: al intentar fer el tancament comptable ens hem trobat que hem de buscar ajuda professional per donar compliment a les obligacions fiscals establertes per la nova legislació d’hisenda i que afecten a totes les entitats sense afany de lucre, ja que únicament amb els nostres coneixements ens preocupa poder incomplir alguns dels requisits. Estem estudiant la millor manera de solucionar aquesta qüestió i s’informa de que organitzarem una nova convocatòria per presentar-les.

Paral·lelament a aquesta qüestió, resta pendent el punt de les inversions a fer a l’escola, ja que necessitem tancar comptes per saber amb quin import comptem per fer inversions. D’altra banda l’escola ha de fer el llistat de les necessitats que tenen per que puguem valorar les que l’Ampa pot assumir.

4. S’expliquen les activitats previstes en el calendari escolar per comissions. La més propera és la castanyada, però es recorda que es tracta d’una festa interna de l’escola en la que els pares/mares no participen. S’explica que la direcció va proposar a la junta de l’Ampa formar una comissió de festes mixta (mestres i Ampa) per poder coordinar-nos en aquelles festes en les que els pares i mares si participem (per exemple, pel concert de Nadal o el Carnestoltes). El problema que ens trobem és que aquesta comissió s’hauria de reunir en horari lectiu i pels pares/mares aquest és un horari complicat de compatibilitzar. Intentarem solucionar aquest inconvenient.

En quant a la comissió d’escola de pares s’explica que tenim previst reprendre les xerrades i que es poden fer propostes sobre els temes. S’explica que l’escola també s’afegirà a aquest espai per oferir o proposar algunes xerrades. Properament es farà una sobre escacs a càrrec del professor Xavier Garcia.

5. Es parla del bon funcionament dels vocals i es demana un voluntari pel curs de P3. Toñi del Pino, que no ha pogut assistir, s’ha ofert si no surt cap candidats de la reunió. No es presenta ningun voluntari més.

6. En quan a l venda de roba, Yolanda explica els canvis que s’han fet per actualitzar la roba aprofitant el canvi de logo. A partir d’ara només es vendran bates i samarretes de màniga curta. La resta de peces de roba no es venen i tenim molt de stock. Des de la comissió de roba es proposa tornar a fer una oferta (samarretes/pantalons a 3 € i jaquetes/dessuadores a 5€) per donar-li sortida a aquest material. Unes mares de P3 expliquen que es volen posar d’acord perquè els nens i nenes portin tots el mateix xandall. Van preguntar a la comissió de roba però van trobar que no hi havia per tots els nens. S’explica el motiu pel qual s’han deixat d’encarregar, ja que surten molt més cars que els xandalls que es comercialitzen a marques com Decathlon, i per aquest motiu no es venen. Es proposa que els pares i mares de P3, amb l’ajuda del vocal de curs, s’organitzin per comprar tots el mateix xandall.

7. Al torn de paraula una mare comenta que s’haurien de posar les convocatòries als plafons de les portes ja que a questa se li ha donat poca difusió. La Fani es disculpa per part de la junta ja que efectivament no s’ha convocat per mail; s’ha fet la convocatòria via web de l’Ampa i vocals de curs, però a través d’aquests s’ha fet amb poca antelació. Explica que tornar als cartells no té gaire sentit ja que la gent no se’ls mira, però que em de ser més previsors i enviar la convocatòria a través dels vocals, que està resultant ser la forma més eficaç d’estar connectats, amb més antelació.

8. Una mare pregunta si l’Ampa dona ajudes econòmiques per la festa de final de curs dels alumnes de 6è. Se li explica que cada any l’Ampa fa una aportació econòmica tan per la festa com pel viatge de fi de curs. L’aportació es calcula a partir d’un preu fitxa per nen que es multiplica pels alumnes que faci 6è. cada any.

Es tanca la sessió a les 18:20 h.

Assistents:

Yolanda González

Helena Crespo

Eva Maria Rosa

Yolanda Martínez

Dolores Aires

Conchi Aires

Mónica Jiménez

Ana Maria Oliver

Maria Ángeles Beiro

Silvia Mendoza

Mireia Montía

Jose Manuel Morales

Laura Álvarez

Montse Benito

Noelia Robles

Fani Martínez

Anuncis