ASSEMBLEA AMPA 28.04.2015

ASSEMBLEA AMPA 28.04.2015

Ordre del dia:

1-Nova gestió llibres

2-Reformes escola, amb la presencia de l’alcalde i del regidor d’ensenyament

3-Precs i preguntes

1- Alfons, de la Comissió de llibres explica el nou funcionament en la gestió de llibres. Les propostes són les següents:

• Sociabilització: de 3er a 6è seran els que pagaran la quota de borsa de llibres, aproximadament 40 €, però encara està per concretar. De P3 a 2on no es pagarà quota perquè no s’acullen a la sociabilització.

• Subvenció que dóna l’ajuntament: repartir les subvencions proporcionalment i que es resti del cost dels llibres també de 3er a 6è, cosa que fins ara no es feia.

Alfons posa un exemple del que es va pagar el curs passat i del que es pagaria els curs que ve amb la subvenció proporcionada.

• Entrega de llibres: es farà al setembre, el primer dia d’escola, ho tindran els alumnes a la seves aules. El material obligatori, però optatiu de compra, que no entra a la borsa de llibres, com són les lectures obligatòries i flautes, a partir de 3er, s’hauran de marcar les que es vulguin. Així s’evitarà una compra desmesurada i la conseqüent devolució desprès d’aquest material.

Una mare pregunta perquè ara no es paga borsa de llibres de P3 a 2on. Alfons explica que han volgut fer un reset i oblidar l’ antic sistema. I han estudiat la forma que es creu més justa. Ara també hi ha un romanent de llibres que no s’han canviat en anys anteriors.

Una mare diu que ha estat pagant des de P3 i que ara haurà de pagar més de quota de borsa de llibres, en comptes de 25, 40 € i que no ho troba just. Pregunta que tot el que ha pagat fins ara que es fa.

Alguna mare proposa reduir la quota de P3 a 2on, en comptes de treure-la.

Un pare comenta que aquest sistema nou està molt bé, si s’hagués fet des del principi.

També es pregunten que passa amb els nens que marxen de l’escola, si se’ls retorna la quota de borsa de llibres

La Loli apunta que el nou sistema és més equilibrat però que abans des de P3 era com un compromís amb la socialització.

Alguna mare diu que era com un contracte.

La Fani comenta que lo de marxar de l’escola és anecdòtic. Ens hem de plantejar si volem canviar el sistema de funcionament, o bé continuar amb el mateix.

Un pare apunta que ara molts pares se’ns tiraran a sobre.

Una mare comenta que podem fer un any de transició abans d’imposar el nou sistema.

Després de les diverses reflexions, Alfons pregunta que és el que els hi sembla bé o malament del nou sistema: el punt del repartiment de les subvencions, o bé lo de les quotes de borsa de llibres.

Es continuen fent comentaris, i finalment es decideix que la Comissió de llibres li tornarà a donar una altra volta al nou sistema, valorant tots els comentaris que els pares i mares han comentat. També s’insisteix en què qui tingui una proposta concreta, que ens la faci arribar a l´Ampa i la Comissió de llibres es passarà en contacte amb aquesta persona.

2- La Fani explica que s’ha convidat a l’alcalde i al Regidor d’ensenyament perquè ens expliqui què ha passat amb la reforma de la nostra escola.
Comença parlant l’alcalde: diu que sempre ha sigut prioritari la millora de l´Àngel Guimerà, que no l’han deixat descartat. El Departament ho deixa en un segon termini arrel de la crisi. Mentre això passa no deixen de reclamar l’ampliació. L’ajuntament ha assumit despeses que no els hi corresponien. En el darrer any es detecta que és necessari l’ampliació de l´institut, encara que no tant com per fer un segon institut, ni tampoc una 3era llar d’infants. Ensenyament tenia previst fer aquest estiu els lavabos de la planta superior de l’escola, la tanca perimetral i la fusteria. En aquest moment es van trobar la sorpresa de què els hi posaven 900.000 € per a l’ampliació de l´institut. Això anul·lava tot lo de les altres escoles del poble, no només la nostra. Ho van agafar. Desprès han aconseguit de la Diputació una partida per fer els lavabos i la tanca perimetral.

La Loli comenta que el que s’ha de fer és la reforma integral i que no té comparació la nostra escola amb les altres dues del poble. Això que ha passat és indignant.

Una mare comenta que perquè no s’ha condicionat aquests diners, i el regidor explica que en primera opció era fer mòduls a l´institut, però van veure que era molt més car que fer l’ampliació.

Es comenta que l’ampliació de la nostra escola del 2010 va quedar aturada. Ara el que s’ha de reclamar és una reforma integral.

Una mare pregunta perquè s’ha votat en contra des de CIU al Parlament de Catalunya de la reforma de la nostra escola. L’alcalde diu que a nivell de poble no ha rebut cap noticia de cap moció, només uns papers que es trobaven a la bústia. No té cap informació de la moció d’un grup polític de Pallejà. Si s’ha de fer una moció, ha de ser conjunta amb tots els grups polítics de Pallejà, per així obtenir tota la força al Parlament.

La Fani pregunta què podem fer i quins passos hem de seguir.

L’alcalde explica que s’ha de fer una petició formal de l´Ampa, juntament amb la Direcció de l’escola, per poder abordar la reforma integral de l’escola al Parlament amb tots els grups polítics.

Al Juliol tenen una reunió amb Director de Serveis Territorials d’ensenyament i estaria bé poder presentar-li aquesta petició formal, per tal de fer més pressió.

Una mare diu que això està molt bé, però que és lo de sempre i proposa fer una comissió de pares, direcció escola i tècnic de l’ajuntament i fer una llista de reformes amb pressupost, L’alcalde i la Loli diuen que així no va, perquè això ja s’ha fet des de sempre i és anar ficant “parxes”.

Finalment concretem un compromís: Ampa i direcció de l’escola faran escrit dirigit a l’Ajuntament, que prèviament es presentarà al Consell Escolar, perquè li doni suport. L’alcalde es compromet a presentar-lo al ple municipal perquè li doni el seu suport i s’enviï al Parlament de Catalunya.

Es dóna per finalitzada la reunió a les 22.40 h.

Assistents:

Fani Martínez

Yolanda González

Mireia Montía

Mónica Ponce

Montse Benito

César García

Agustina Silva

Mónica Casals

Cati Grau

Nadia Castellà

Paz Grau

Rodrigo Díaz

Agustín Rueda

Ramon Not

Jaume Boronat

Ismael Àlvarez

Adriana Estorach

Loli Maza

Milagros López

Bárbara Blanc

Melca Gómez

Montse Salcedo

Noelia Robles

Rafaela Delgado

Sandra Mosquera

Carmen Carballo

Rocío Chaves

Dolores Aires​

Elena Calvo​​​

Susana Jurado

Mª José Lorente

Anuncis